ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

SEYYİD EBÛ ALİ TUNUSÎ

Tunus'ta yaşamış Halvetî büyüklerinden. Adı Seyyid Abdülmelik bin Ahmed Hammûdî Mahmûdî; künyesi Ebû Ali'dir. Mâlikî mezhebi âlimi olup Salyâne Şehrinde zâviyesi vardı. 1256 yılında Tunus'ta Hammûde Şehrinde vefât etti. Hizb-ül-Latîf adlı bir eseri vardır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR