ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebû Hasan’dır. 263 (m. 876)’dan önce vefât etmiştir. Bağdâd’da doğup, büyümüş ve orada yetişmiştir. Muhammed bin Ebî Verd’in kardeşi olup, ikisi de zamanlarının meşhûr evliyâsıdır. Cüneyd-i Bağdâdî’nin yakınlarından olup, sohbetinde bulunmuştur. Evliyânın büyüklerinden olan Sırrî-yi Sekâtî’nin, Haris Muhasibî’nin, Bişr-i Hafî’nin ve Ebü’l-Feth el-Hammâl’in sohbetinde bulunmuştur. Böylece tasavvufta yetişip, yükselmiştir.

Buyurdu ki: “Üç şey vardır ki, bunlar bir velî kulda arttıkça, güzel hâlleri artar.

1. Makamı yükseldikçe, tevâzusu artar.

2. Malı çoğaldıkça, cömertliği artar.

3. Ömrü uzadıkça, cihadı, hizmeti artar.”

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Tabakât-üs-sûfiyye sh. 249

2) Târih-i Bağdâd cild-3, sh. 201

3) Tabakât-ül-kübrâ cild-1, sh. 98

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR