ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. Şeyh Hüsâmeddîn Suhte’nin büyük oğludur. Kendisine Mu’înüddîn Hord (ya’nî Küçük) denmesi, dedesi büyük velî Mu’înüddîn’e nisbet iledir. Bu isimle tanınıp meşhûr olmuştur. Sultân-ül-meşâyih Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ’dan feyz alırdı. Kaynak eserlerde hâl tercümesi hakkında fazla bir bilgi bulunamıyan Hâce Hord, sekizinci asrın sonlarında vefât etmiştir.

Hocası Hâce Nizâmüddîn’in emri ve işâreti ile, Nâsıreddîn Mahmûd hazretlerinden de ilim öğrenip hilâfet aldı. Zamanının evliyâsından oldu.

Hâce Mu’înüddîn’in evlâdı çok olup, hepsi, son derece güzel, yiğit, azametli ve heybetli kimseler idi. Bunlara Çeşt hân denilmiştir. Merdev şehrinde bulunurlardı.

Hâce Mu’înüddîn, çok talebe yetiştirip, bu yola çok hizmet etmiştir. Kendisi, riyâzet ve mücâhedede çok ileri idi. Nefsin arzularına uymaz, ona zor gelen, istemediği ibâdetleri pekçok yapardı. Devamlı olarak ibâdet ve tâat ile meşgûl olurdu. Her ân gönlü Allahü teâlâ ile idi. O’nun muhabbet ateşiyle yanmakta idi. Tasavvuf yolunda bulunmak için, çok gayretli olmak lâzım geldiğini bildirirdi.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Ahbâr-ül-ahyâr sh. 120

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR