ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Evliyânın meşhûrlarından. Baba Şeyh Mübârek Buhârî ismiyle tanınmıştır. Hicri dokuzuncu asırda yaşamış bir âlimdir. Doğum ve vefât târihi kaynaklarda kaydedilmemiştir. “Silsile-i âliyye” denilen evliyânın meşhûrlarından olan seyyid Emîr Külâl hazretlerinin oğlu Seyyid Emîr Hamza’nın talebesidir. Seyyid Emîr Külâl’in talebesi olduğu da rivâyet edilmiştir. Evliyânın meşhûrlarından olan Hâce Muhammed Pârisâ, Mübârek Buhârî’nin de sohbetinde bulunup feyz almıştır.

Bir menkıbesi şöyledir: Mübârek Buhârî hazretleri, birgün Muhammed Pârisâ hazretlerinin evine gitmişti. Muhammed Pârisâ (kuddise sirruh), ondan, oğlu Ebü’n-Nasr için duâ istedi. O da duâ için Fâtiha-i şerîfeyi okumaya başladı. Fakat daha bitirmeden dışarı çıkıp, kalan kısmını da dışarıda okuyup tamamladı. Bunun sebebini sorduklarında; “Ben Fâtiha’yı okumaya başlayınca, eve o kadar melek doldu ki, bana yer kalmadı zannedip dışarı çıktım” demiştir.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Reşehât ayn-ül-hayât sh. 69

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR