ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Merv şehrinde yetişen âlimlerin meşhûrlarından. İsmi, Muhammed bin Dâvûd bin Muhammed el-Mervezî olup, künyesi Ebû Bekr’dir. Saydelânî ve Dâvûdî diye tanınan Muhammed bin Dâvûd hazretleri, ilim öğreterek insanların ma’nevî yönden yetişmelerini sağladığı gibi, çeşitli ilâçlar yapıp satarak, onların beden sıhhatlerine de hizmet etti. Bu işe nisbetle Saydelânî diye tanınmıştır. Babasına nisbetle de Dâvûdî diye meşhûr olmuştur. Fıkıh, hadîs ve diğer ilimlerde derîn âlim idi. Meşhûr fıkıh âlimi Ebû Bekr-i Kaffâl ile dostlukları vardı. Ondan ilim öğrendi. Kendisi de bir çok kimsenin ilimde yükselmesine vesile olmuştur.

Ebû Bekr-i Saydelânî 427 (m. 1036) senesinde vefât etti. Muhtasar şerhi ve başka eserleri vardır.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Tabakât-üş-Şâfiiyye (Esnevî) cild-2, sh. 129

2) Mu’cem-ül-müellifîn cild-9, sh. 298

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR