ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Tefsîr ve hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Zekeriyyâ el-Anberî es-Sülemî’dir. 344 (m. 955) senesinde 76 yaşında iken vefât etti. İlim aldığı âlimlerden ba’zıları; Ebû Abdullah Bûşencî, İbrâhîm bin Ebî Tâlib, Hüseyn bin Muhammed Kubbânî ve diğerleri. Kendisinden ilim alanlar ise; Ebû Ali Nişâbûrî, Ebû Bekr bin Abdüs (bu iki zât kendi akranıdır), Ebü’l-Hasen el-Haccâc, Hâkim Ebû Abdullah ve diğerleri. Ebû Ali Hâfız şöyle demiştir: “İnsanlar, bizim ilimden ezberlediğimiz şeylerin (senetlerin) çokluğuna şaşıyorlar. Biz Ebû Zekeriyyâ’nın ilimden ezberlediği şeyleri bilmekten âciziz. Ben onun bir benzerini daha görmedim.” İnsanların uğraştıkları lüzumsuz işlere bakmaz, böyle şeylerden uzak yaşardı. Kâdı Abdülhamîd bin Abdurrahmân şöyle demişdir: “Ebû Zekeriyyâ’dan sonra meclislerimizin tadı kaçtı, faidesi azaldı.”

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Tabakât-üş-Şâfiiyye cild-3, sh. 485

2) Şezerât-üz-zeheb cild-2, sh. 369

3) Tabakât-ül-müfessirîn cild-2, sh. 375

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR