ARA
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Hadîs ilmi âlimesi. İsmi, Zeyneb binti İsmâil bin İbrâhim bin Sâlim bin Sa’d bin Risâb İbn-ül-Habbâz, lakabı Ümmet-ül-azîz’dir. 659 (m. 1258) senesinde Cemâzil-evvel ayının sonunda doğdu. 750 (m. 1343) senesinde vefât etti.

Ailesi tarafından sâliha, afife bir hanım olarak yetiştirilen Ümmet-ül-azîz, çok zekî ve akıllı idi. Babası, onu, ilim öğrenmesi için ba’zı âlimlerin yanına götürdü, İbn-i Abdüddâim’den hadîs-i şerîfler dinletti. Ba’zı âlimlerin hadîs-i şerîf cüzlerini dinlettirdi. Ayrıca, Hasen bin Hüseyn İbn-ül-Mehîr, Abdürrahmân bin Me’âlî, Mut’ım, Ömer bin Hâmid bin Abdürrahmân, Yûsuf İbni Mektûm gibi âlimlerden ilim öğrendi. Bir müddet, Abdullah bin Ebî Amr el-Makdisî gibi âlimlerin derslerinde bulundu. Âlime, fakîhe, muhaddise bir hanımefendi idi.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Ed-Dürer-ül-kâmine cild-2, sh. 118

2) Mu’cem-ül-müellifîn cild-4, sh. 199

ALFABETİK SIRA
HİCRÎ ASIRLAR