ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Arar demişler

Basın bekler olayı,
Bakır ister kalayı,
Garip olan sılayı,
Arar elbet demişler.

Arı toplar çiçeği,
Çiçeğin var pürçeği,
Aklı olan gerçeği,
Arar elbet demişler.

Yazın aranır gölge,
İlimle dolu bilge,
Noterler resmi belge,
Arar elbet demişler.

Tuzsuz zeytin seleyi,
Mazlum derviş çileyi,
Savaş ise hileyi,
Arar elbet demişler.

Yağlı pilav kaşığı,
Zindan mumu ışığı
Maşuk olan âşığı,
Arar elbet demişler.

Hintli sayar ineği,
Yolcu ister bineği,
Bataklıklar sineği,
Arar elbet demişler.

İnce işler ustayı,
Doktor özel hastayı,
Doğum günü pastayı,
Arar elbet demişler.

Şair yazar gazeli,
Kim sevmez ki güzeli?
Halkın çoğu özeli,
Arar elbet demişler.

Eşik ister mermeri,
Merkep ister semeri,
Pantolonlar kemeri,
Arar elbet demişler.

Petrolcü kazar kuyu,
Seçimler bekler oyu,
Bitki gerekli suyu,
Arar elbet demişler.

Mecnun olan Leyla’yı,
Salih olan Mevla’yı,
Âlim ise evlayı,
Arar elbet demişler.

Egenin var zeybeği,
Ormanın var şebeği,
Anne ise bebeği,
Arar elbet demişler.

Anne çeker kaygıyı,
Baba olan saygıyı,
Yerler ise yaygıyı,
Arar elbet demişler.

Savaş ister silahı,
Mümin bekler felahı,
Papazlar, üç ilahı,
Arar elbet demişler.

Kadın takar takıyı,
Çoban biler çakıyı,
Sarhoş olan rakıyı,
Arar elbet demişler.

Banyo eden bornozu,
Oyun oynayan kozu,
Moloz olan molozu
Arar elbet demişler.