ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Bakış açısı

Hikâye olarak dinleyen seni,
Bulur ancak, hikâye tesirini!

Sözün özünü anlarsa bir kişi,
Fayda verir ona her dinleyişi.

Mübarek Nil nehri berrak akarken,
Çingene’nin gözüne göründü kan.

Mûsâ aleyhisselâmın ümmeti,
Kan değil, su gördü Nil-i mubâreki.