ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Binlerce yazık olsun

Halkı ağıtla soyar,
Ahmak yerine koyar,
Gidip masona uyar,
Binlerce yazık olsun!

Çevresini uyutur,
Hak hukuku unutur,
Kanımızı kurutur,
Binlerce yazık olsun!

Eline alır mühür,
Derler ki yalan üfür!
Mümine basar küfür,
Binlerce yazık olsun!

Kitabı yere atar,
Dini dünyaya satar,
Salih zatlara çatar,
Binlerce yazık olsun!

Pabucu alıp kaçar,
Soysuza kucak açar,
Nifak tohumu saçar,
Binlerce yazık olsun!

Sanma hocaya gider,
Önce locaya gider,
Kur’ana tarihsel der,
Binlerce yazık olsun!

Kirli işte adı var,
Çok işte fesadı var,
Ne kötü inadı var,
Binlerce yazık olsun!

Çetelere karışır,
Düşmanlarla barışır,
Küfürde çok yarışır,
Binlerce yazık olsun!

Kur’an okumuş sazla,
Evlenmiş müşrik kızla,
Küfre düşmüş çok hızla,
Binlerce yazık olsun!

Saygıyla öpmüş haçı,
Kıza açtırmış saçı,
Bunlar yalnız birkaçı,
Binlerce yazık olsun!