ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Canlar feda yoluna

Canlar feda yoluna bu can kaygısı değil
Sen can gereksin bana cihan kaygısı değil

Canlar içinde cansın, bize iki cihansın
Hem din ile imansın, iman kaygısı değil

Yaramı yuyup sildim yaram kimdendir bildim
Bendeki yâr kaygısı yaram kaygısı değil

Sırrı açığa verdim saklamam gayri derdim
Apaçık seni gördüm, gizli kaygısı değil

Derman ola mı bana derdim benim kim ona
Dertli varayım sana derman kaygısı değil

Gelin aşık olalım aşka dönüp duralım
Baygın halde yatmışım dönmek kaygısı değil

Aşkın zehirli oku saplandı yüreğime
Aşkın için öleyim okun kaygısı değil

Can ü gönülü nittim aşkın oduna attım
Doğruyu da unuttum şüphe kaygısı değil

Aşkın burcundan uçtum dönüp dolaşıp geçtim
Ben dost ile buluştum dönmek kaygısı değil

Denizlere dalmışım ne sedefler bulmuşum
Cevher olup gelmişim deniz kaygısı değil

Durduğum yer Tûr ola, baktığım dîdâr ola
Ne hacet Musa bana, sen ben kaygısı değil

Bu Yunus’u andılar, kervan gitti sandılar
Ben menzile eriştim kervan kaygısı değil