ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Çeteci

Kurduğu örgüt ile, kanımızı emiyor,
Hortumluyor açıktan, helal haram demiyor,
Milyardan az olunca, pek iştahlı yemiyor,

Musluklar kesilince, feryat eder durmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Kanı kökten bozuktur, Moskof’a varır soyu,
Kumar, afyon, hepsi var, rezaleti diz boyu,
Yaptığı planları, anladı kamuoyu,

Ne feryatlar koparır, fiske bile vurmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Dalaveresi çoktur, gelmez kaleme dile
Nasıl da yapar öyle, hile üstüne hile,
Görevli zannedilir, emekli iken bile,

Yandaşı açıklansın, herkesi ısırmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Hep terör estiriyor, bağırıyor, uluyor,
Suçlarını örtecek ne deliller buluyor,
Kodamanı övüyor, garibanı yoluyor,

Suçüstü yapılmalı, soydurup yoldurmadan
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

O zevk sefa sürerken, millet çeker tasayı,
Zorba bir kabadayı, hiç dinlemez yasayı,
Hortumlarla doldurdu, nice çelik kasayı,

Tedbiri tez almalı, cebini doldurmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Öyle ötüp dururken, tez elden susturmalı,
Kaçması önlenmeli, dört yönden kıstırmalı,
Ne yutmuş, ne yemişse, hepsini kusturmalı,

Rahat nutuk çekiyor, bir şeye aldırmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Sahte faturalarla, kondu büyük servete,
Yine de utanmadan, söver sayar millete,
Kafa tutar devlete, saldırır hükümete,

Gözaltına almalı, merkeze saldırmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Kanun nizam tanımaz, sömürmeye alışmış,
Hortumlamak üstüne, gece gündüz çalışmış,
Cuntacıya yanaşmış, cinayete bulaşmış,

Sapladığı bıçağı, kemiğe dayanmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Terör örgütü kurup, her yere fitne saçmış,
Ne bombalar patlatmış, yakalanmadan kaçmış,
Dinciler yaptı diye, sahte davalar açmış,

Duyurulmalı bunlar, milleti kandırmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Silahını kuşanmış, sanki gidiyor harbe,
Vuracakmış millete, darbe üstüne darbe,
Devletin mallarını edecekmiş absorbe,

Silahı alınmalı, halkımızı vurmadan,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Yoldaşları kimlerse, teker teker sormalı,
Meydana çıkarmalı, ümidini kırmalı,
Terörist çeteciye, son darbeyi vurmalı,

Usandık çeteciden, bıktık nutuklarından,
Sesi kesilmelidir, daha çok kudurmadan.

Kelimeler:

Kodaman: Para veya makam sahibi
Cuntacı: Ülke yönetimine el koyan
Absorbe etmek: Emmek, sömürmek