ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Cin Ali

Cin Ali, bir avcının şahinini alarak
Çıkar gider dağlara, dolaşır avlanarak.
Şahin yaman avcıymış, her kuşa pençe atar,
Gördüğünü yakalar, sayısız keklik tutar.
Cin Ali sevinerek düşer köyün yoluna,
Şahini bağlamıştır, bir ip ile koluna.
Yola bir kartal çıkar şahin hücum edecek,
Belki bu kartalı da, aşağı indirecek.
Cin Ali bırakmaz ya, şahin durmaz çabalar,
Ne yapacak diyerek tutup şahini salar.
Şahin ok gibi gider, kartala pençe vurur,
Kartal da bir pençe de şahinciği savunur.
Zavallı şahin gökten cansızca düşer yere,
Cin Ali sahibine acep ne cevap vere?
Cin fikirli Cin Ali, hemen gider evine,
Çokça keklik gönderir şahinin sahibine.
Cin Ali evden çıkıp avcıya doğru gider,
Pek sevinçli bir halde ona teşekkür eder.
Şahini durmaz över, demez akıbetini,
Anlatır hep şahinin usta marifetini.
Der ki: “Gördüğü avı tutup getirdi bize
Sayısız keklik tuttu, çok minettarım size
Yolda bir kartal gördü, parçalamak istedi
Bıraksaydım belki de onu yere sererdi.”
Avcı sitemle der ki “Niçin bırakmadınız?
Kartalın kaçışına zevk ile bakmadınız?”
Bırakmadığı için Cin Ali özür diler,
“Şahin, koca kartala hiç bırakılır mı?” der.
Avcı ısrarla der ki “Bıraksanız n’olurdu?
Eminim bir pençede onu yere vururdu.”
Cin Ali avcımızın sözünü fırsat bilir,
Kendisi suçsuz gibi, şöyle bir cevap verir:
“Emir yerine geldi artık suçlama beni”
Cepten çıkarır hemen, cansız duran şahini
Avcıya verirken der “Söz tuttum böyle oldu
Sizden fazla üzüldüm, gözlerim yaşla doldu.”
Artık avcı şahini niye saldın diyemez,
Kendi dediği için sözünü de yiyemez.