ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Düşmana dua

Bize düşman olan saadet bulsun!
Hayatında, nice bereket bulsun!
Yolumuza diken koysa bir kimse,
Yolunda güllerden bir buket bulsun!

Necmeddîn Dâye Râzî