ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Eğer değilsen ölü

Sana derim ey velî kıl beş vakit namazı
Eğer değilsen ölü kıl beş vakit namazı

Ezan okur müezzin çağırır Allah adın
Yıkma din direğini kıl beş vakit namazı

Hep kanat çırpar kuşlar, tesbih okur ağaçlar
Himmet alın kardeşler kıl beş vakit namazı

Namazı kıl zikreyle, elin götür şükreyle
Öleceğin fikriyle, kıl beş vakit namazı

Aklın namazda olsun, mahşerde yüzün gülsün
Kabrinde ışık olsun kıl beş vakit namazı

Konuş hep tamam ile, Namaz kıl imam ile
Gidesin iman ile kıl beş vakit namazı

Çıka gide can dahi, şöyle kala ten dahi
Derviş Yunus sen dahi kıl beş vakit namazı