ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Ey Bülbül

Ey bülbül, öyle içli,
Öterek üzme bizi!
Bize muhalifleri,
Tutarak üzme bizi!

Taşa vurma başını!
Sil artık gözyaşını!
Öyle hilal kaşını,
Çatarak üzme bizi!

Şu Hoca âciz kuldur,
Tut onu yerden kaldır!
Ya azat et, ya öldür!
Satarak üzme bizi!