ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Fiske

Kalblere dil yarası,
Açana vur bir fiske!
Çağlara yüzkarası,
Olana vur bir fiske!

Kumarbaz parlamenter,
Kesildi pembe panter,
Kin için yere kan ter,
Dökene vur bir fiske!

Gözünde dikta tüter,
Bu tahrik sanma biter,
Amacım totaliter,
Diyene vur bir fiske!

Suçluya yapar pasta,
Tahriklerde çok usta,
Bâtılı sevip hasta,
Olana vur bir fiske!

Söner mi talihleri?
Tükenmez tahrifleri,
Hoca şu tarihleri,
Bozana vur bir fiske!