ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Garip kimse

Gözleri hep yaşla dolar,
Benim gibi garip olan.
Saçını başını yolar,
Benim gibi garip olan.

Söyler dili ağlar gözü,
Gariplere göynür özü,
Hiç kimseye etmez nazı,
Benim gibi garip olan.

Bitmez bende keder elem,
Ecel ere bir gün ölem,
Yer altında varsa bilem,
Benim gibi garip olan.

Bir garip ölmüş diyeler,
Üç günden sonra duyalar,
Soğuk sularla yuyalar,
Benim gibi garip olan.

Yunus dolaşma avâre,
Bulunmaz derdine çâre,
Kavuşacak nasıl yâre,
Benim gibi garip olan.