ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Geldik

Gazaya katıldık bir nice zaman,
Sayısız engeli aşarak geldik.
Kan verilen ülke, edildi vatan,
Fezada çağladık, taşarak geldik.

Verirken kurbanlar, yılmadık asla,
Kanların içinde, yüzerek geldik.
Hakikati bulduk, çetin savaşla,
İnancı mermere yazarak geldik.

Beş deniz, üç kıta, eyledik sefer,
Zulmeti kabında boğarak geldik.
Rahmet bulutuna el etti çöller,
Göklerden gürledik yağarak geldik.

Tarihin içinde bir altın yaprak,
Tuğrayla yeniçağ açarak geldik.
Düşündün mü niçin kızıl bu toprak,
Çünkü kanımızı saçarak geldik.

Devran bizim idi Han’lar kükredi,
Kılıç gibi devlet olarak geldik.
Yıpranmayan şekil yer gök süsledi,
Ölümsüz sevgiyle dolarak geldik.