ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Gir ağla çık ağla

Üzengisiz yürüyen at
Çağırmadan kalkan avrat
Buyurmadan tutan evlat
Elbet, ne devlet ne devlet

Gerek kalmaz düğünlere
Artık gir oyna, çık oyna

Sahibini teperse at
Anlamazsa sözden evlat
Bir de kötü ise avrat
Zehir olur artık hayat

Durma yas tut, kara bağla
Artık gir ağla, çık ağla