ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Gönül hakikate erdikten beri

Gönül hakikate erdikten beri
Muhabbet yolunu ala gelmiştir.
İyiyi kötüyü gördükten beri
Benizim sararıp sola gelmiştir.

Gece gündüz fikrim, ebedî yârda
Ciğer kebap oldu manevî nârda
Garip kalan bülbül evvel baharda
Muradın almaya güle gelmiştir.

Dertli bülbül, bahçelerde bağlarda
Figân eder gül açtığı çağlarda
Mor sümbüllü gonca güllü dağlarda
Gönül devasını bula gelmiştir.

Bu gurbette ayrılığın elinden
Zarar gelir kötülerin dilinden
Akıp giden cehaletin selinden
Bağrımız kan ile dola gelmiştir.