ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Hakkın ödenmez anne

Yıllarca ocak yaktın,
Su oldun bize aktın,
Bir dadı gibi baktın,
Hakkın ödenmez anne.

Üstün tuttun canından,
Çok kan verdin kanından,
Ayırmadın yanından,
Hakkın ödenmez anne.

Pişirdin aşımızı,
Kurtardın başımızı,
Sildin gözyaşımızı,
Hakkın ödenmez anne.

Hoca oldun hem ana,
Çok minnettarım sana,
Helâl süt verdin bana,
Hakkın ödenmez anne.

İyi terbiye ettin,
Suçumuzu affettin,
Bize ömür tükettin,
Hakkın ödenmez anne.

Ninnilerle avuttun,
Kucağında uyuttun,
Açlığını unuttun,
Hakkın ödenmez anne.

Gözetirdin haramı,
Düzeltirdin aramı,
Sardın nice yaramı,
Hakkın ödenmez anne.

Yavruna kucak açtın,
Başımızda bir taçtın,
Hoca’ya nimet saçtın,
Hakkın ödenmez anne.