ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Hasta mı ki?

Dinle beni arkadaşım!
Kurtulmuyor dertten başım,
Aktı yine kanlı yaşım,
Yollarımı bağlar mı ki?

Ulaşamam nazlı yâre,
Bulunmaz derdime çare,
Oldum ilimden avare,
Beni burda eğler mi ki?

Kaybettim ben arkadaşı,
Onulmaz bağrımın başı,
Gözlerimin kanlı yaşı,
Irmak olup çağlar mı ki?

Güvenmem kıza, oğluma,
Yalnız kaldım tek başıma,
Göğüs geren şu karşıma,
Bağrı taşlı dağlar mı ki?

Toprağında ve taşında,
Deva vardır gözyaşında,
Şu bulutlar dağ başında,
Şöyle sulu ağlar mı ki?

Geldi artık ömrün sonu,
Değişti sesinin tonu,
Yunus düşte gördü onu,
Hasta mı ki, sağlam mı ki?