ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Hesap döndü

Keser döndü, sap döndü,
Gün geldi hesap döndü,
Kurbanlıklar beklerken,
Bıçaksız kasap döndü.

Dedi, var mı ben gibi?
Suçları ferman gibi,
Bir muhalif yel esti,
Savurdu harman gibi.

Kayıt tutmuş, fişlemiş,
Fişlileri şişlemiş,
Suçu meydana çıktı,
Ne rezalet işlemiş.

Eter sıkmış, uyutmuş,
Nice kayıtlar tutmuş,
Suç ortaya çıkınca,
Çaresiz hapı yutmuş.

Yolum derindir derdi,
Domuz salamı yerdi,
Nihayet fişleyen de,
Yakayı ele verdi.

Feleğin işine bak!
Yerini bulacak hak,
Beklemezken patladı,
Kendi başında kabak.

Zayıf idi tavlandı,
Derileri kavlandı,
İnsan avına çıktı,
Avda iken avlandı.

İmha idi maksadı,
Aniden duraksadı,
Ele geçti planı,
Cinayeti aksadı.

Suikast idi konu,
Dinlenmiş telefonu,
Örtbas etmek istedi,
Şakaya boğdu onu.

Hesabı terse döndü,
Övünürken dövündü,
Karardı birden hava,
Bütün yıldızlar söndü.

Diyordu dem bu demdi,
Vampir gibi kan emdi,
Adaletin elinde,
Hesap verecek şimdi.

Kelimeler:

Kavlanmak: Kabarıp dökülmek, soyulmak
Tavlanmak: Şişmanlamak