ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Hoşgeldin

Kabul ederim zevkle, o ki, öl dese bana,
Sen hoş geldin, derim ölüme çağırana.

Rüveym Bin Ahmed