ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Hoyratlar

Git işine, işine!
Herkes baksın işine!
Fâsıkların içinde,
Salihlerin işi ne?

Yanasın da yanasın!
Söyle kimden yanasın?
Dine öyle bağlan ki,
Hak aşkıyla yanasın?

Sürmeli bak sürmeli!
Göz kudretten sürmeli,
Sürmeliyi üzeni,
Uzak yere sürmeli!

Gülüver, gel gülüver!
Çiçeği ver, gülü ver!
Herkesle iyi geçin,
Yüzlerine gülüver!

Bin senedir bin sene,
Arabama binsene!
Sensiz geçen her günüm,
Bana gelir bin sene!

Ellere bak ellere!
Sır verilmez ellere!
Dua etmek gerekir,
Öpülecek ellere!

Yara sızlar yara sızlar,
Kan akıyor yara sızlar.
Yaralının durumunu,
Nasıl bilir yarasızlar!