ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

İkili demeçler

Azman oldu aza aza
Yamyamlara demeç verdi
Yazman oldu yaza yaza
Kâtiplere demeç verdi

Zaten eldi, el, el oldu
Dertli başı kel kel oldu
Gözyaşları sel sel oldu
Irmaklara demeç verdi

Yandı yürek cızır cızır
Kaydı ayak vızır vızır
Yiyip içti hazır hazır
Esneyerek demeç verdi

Düşündü hep kara kara
Namaz kıldı ara ara
Kötülüğü sara sara
İyilere demeç verdi

Yalan söyler bile bile
Günah işler güle güle
Terlerini sile sile
Seçmenlere demeç verdi

Yükseklerden ine ine
Çıkıp geldi sine sine
Sırtımıza bine bine
Yukarıdan demeç verdi

Köy köy, il il, geze geze
Mazlumları eze eze
Yalanları düze düze
Gerçek gibi demeç verdi

Mertlere kulp taka taka
Canımızı yaka yaka
Gözümüze baka baka
Gerçek dışı demeç verdi

Haklıları yere yere
Dinden taviz vere vere
Göğsünü de gere gere
Yüzlü yüzlü demeç verdi

Ciğerleri yana yana
Şarap içti kana kana
Mürtetleri ana ana
Oy isteyip demeç verdi

Koşup geldi ive ive
Laflar etti geve geve
Sağ dizini döve döve
Sol şifreli demeç verdi

İşe yalan kata kata
İşkembeden ata ata
Dinimize çata çata
Dindar gibi demeç verdi

Sinsi emel güde güde
Hep istismar ede ede
Sola doğru gide gide
Sağ taraftan demeç verdi

Haram helal yuta yuta
Bâtılları tuta tuta
Rezilliğe bata bata
Gübrelikte demeç verdi

Sayıkladı seme seme
Zemzem ile çime çime
Kanımızı eme eme
Vampirlerle demeç verdi

Köşe koltuk kapa kapa
Doğru yoldan sapa sapa
Abduhlara tapa tapa
Mezhepsizce demeç verdi

Yabancılar duya duya
Hocaları soya soya
Sol kefeye koya koya
Sağ kefeden demeç verdi

Sırrımızı aça aça
Sola doğru uça uça
Fitne fesat saça saça
Barış için demeç verdi

Dolaşarak büfe büfe
Rüşvet aldı küfe küfe
Yedi içti efe efe
Zeybek gibi demeç verdi

Etekleri öpe öpe
Nimetleri tepe tepe
Solla akit yapa yapa
Demagojik demeç verdi

Sapık yolda öle öle
Sağcıları böle böle
Kulakları dele dele
Haykırarak demeç verdi

Apartmanlar dike dike
Kanımızı döke döke
İmanları söke söke
Müftü gibi demeç verdi

Sesimizi kısa kısa
Zulüm gördük susa susa
Renkli zehir kusa kusa
Renksiz renksiz demeç verdi.