ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

İstiğfar eyle

Kötülükten kaç
İstiğfar eyle
Ellerini aç
İstiğfar eyle

De ki Allah bir
Nurlansın kabir
Yıkılsın kibir
İstiğfar eyle

Allah’a dayan
Nur ile boyan
Ölmeden uyan
İstiğfar eyle

Büyüktür Hâlık
Gel huzura çık
Kapısı açık
İstiğfar eyle

Şehadet getir
Hak yoluna gir
Kalmasın hiç kir
İstiğfar eyle

Herkese kanma
Vakit var sanma
Ateşte yanma
İstiğfar eyle

Aman arkadaş
Nefsinle savaş
Akıt gözden yaş
İstiğfar eyle

Akla güvenme
Malla övünme
Sonra dövünme
İstiğfar eyle

Günahı gizle
Eceli gözle
İhlaslı sözle
İstiğfar eyle

Pişmanım derken
Dua ederken
Göçüp giderken
İstiğfar eyle

Boynunu hep bük
Kibir ağır yük
Ancak Rab büyük
İstiğfar eyle

Can sıkılınca
Naçar kalınca
Namaz kılınca
İstiğfar eyle

Kimseyi yerme
Hor hakir görme
Hiç mola verme
İstiğfar eyle

Çatma kaşını
Eğdir başını
Dök göz yaşını
İstiğfar eyle

Dua et inle
Nasihat dinle
Kalbden dilinle
İstiğfar eyle

İstersen felah
Kalmasın günah
Demeden eyvah
İstiğfar eyle

Deme vakit var
Gel ol tevbekâr
Ölme günahkâr
İstiğfar eyle

Gitme ağyâre
Durma avâre
Her derde çare
İstiğfar eyle

Batıllardan kaç
Hakka kucak aç
Giymek için taç
İstiğfar eyle

Gaflete dalma
Beddua alma
Saçını yolma
İstiğfar eyle

Deme bana ne
Bulma bahane
Olur şahane
İstiğfar eyle

Söyleme hiç kem
Halkı etme zem
Herkese elzem
İstiğfar eyle

Hiç gönül yıkma
Kendini yakma
Dilden bırakma
İstiğfar eyle

Arayan bulur
Muradın alır
Ne güzel olur
İstiğfar eyle

Tevbe zırhı tak
Kalbin olur pak
Her gün muhakkak
İstiğfar eyle

Haktan ayrılma
Ucba kapılma
Boşa yorulma
İstiğfar eyle

Bakıp görürken
Yolda yürürken
Eve girerken
İstiğfar eyle

Cahile sorma
Yanına varma
Ele duyurma
İstiğfar eyle

İşte selamet
Tevbe ganimet
Ne büyük nimet
İstiğfar eyle

İstersen Cennet
Ol Ehl-i sünnet
Getirme cinnet
İstiğfar eyle

Etme suizan
Düzelsin iman
Her yerde her an
İstiğfar eyle

Bâtıla gitme
Halkı incitme
Hakkı reddetme
İstiğfar eyle

Söz dinle biraz
Etme itiraz
Ne güzel niyaz
İstiğfar eyle

Günahını bil
İzlerini sil
Kurumasın dil
İstiğfar eyle

Yol tutma ayrı
Bırakma hayrı
İnsaf et gayrı
İstiğfar eyle

Bir engel çıksa
Sıkıntın çoksa
Çaren de yoksa
İstiğfar eyle

Ne güzel zikir
Olmazsın hakir
Kalmazsın fakir
İstiğfar eyle

Fasıkları geç
Salihleri seç
Ölürsün ergeç
İstiğfar eyle

Kimseyi üzme
Günahta yüzme
Abdestsiz gezme
İstiğfar eyle

Kimseye kızma
Kuyusun kazma
İşini bozma
İstiğfar eyle

Devadır derde
Evde seferde
Her an her yerde
İstiğfar eyle

Tasavvuf yolu
Müjdeler dolu
Gel Hakkın kulu
İstiğfar eyle

Kitap seçerken
Ölçüp biçerken
Konup göçerken
İstiğfar eyle

Hakikati duy
Âlimlere uy
Ne de güzel huy
İstiğfar eyle

Yüksekten uçma
Tevbeden kaçma
Gelmesin saçma
İstiğfar eyle

Ağrın dinerken
Çıkıp inerken
Dilin dönerken
İstiğfar eyle

Şimşek çakarken
Çile çekerken
Sesin çıkarken
İstiğfar eyle

Henüz yaşarken
İşe koşarken
Sabrın taşarken
İstiğfar eyle

Haramı tatma
Gafletle yatma
Sakın unutma
İstiğfar eyle

Ezme de ezil
Üzme de üzül
Denmesin rezil
İstiğfar eyle

Bu dünya fani
Ölenler hani
Bırakma mani
İstiğfar eyle

Biter ömrümüz
Gidelim dümdüz
Gece ve gündüz
İstiğfar eyle

Malın mı kayıp
İşin mi ayıp
Nefse uymayıp
İstiğfar eyle

İman ile git
Kesme hiç ümit
Hak sözü işit
İstiğfar eyle

Henüz ölmeden
Şeytan gülmeden
Ecel gelmeden
İstiğfar eyle.