ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Kimde erlik var ise

Tevazu ile gelsin kimde erlik var ise
Merdivenden iterler yüksekten bakar ise

Gönül yüksekte gezer daima yoldan azar
Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise

Aksakallı bir koca, hiç bilmez hali nice
Boşa gitmesin hacca bir gönül yıkar ise

Gönül Çalab’ın tahtı Çalab gönüle baktı
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise

Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü
Kördür kâfirin gözü âlem münevver ise

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür
Bilene bir söz yeter, sende cevher var ise

Sen seni ne sanırsın, inanmazsan yanarsın
Dört kitabın manası budur eğer ilmin var ise

Bildin gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş
Aşk şarabından içmiş kim bunu anlar ise

Yunus yoldan ırmasın yüksek yerde durmasın
Sırat hesap görmesin sevdiği didâr ise

* * *
Bir söz diyeyim sana dinle canın var ise
Dünyaya tamah etme aklın sana yâr ise

Büyükler söylemişler, kardeşten yâr sevgili
Evlattan da tatlıdır eğer doğru yâr ise

Gördün yârin eğridir neyin varsa ver kurtul
Atalardan öğüttür işittiğin var ise

Baktın yârin sadıktır, köle ol kapısında
Çıkar ciğerin yedir, eğer çâren var ise.

Ekmek yiyip tuz basmak, nâmertlerin işidir
Ekmek onu komaya, tuzun hakkı var ise

Kötülük etme asla, herkes sana ilenir
Senden sonra söylenir, ne dirliğin var ise

Yunus miskin delidir hem sözünden bellidir
Ayıplaman yârenler eksikliği var ise