ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Kış gitti

Gitse kış ayaz ile,
Bahar gelir yaz ile,
Çayır çimenler bite,
Yeşerir hep naz ile.

Haberler geldi dosttan,
Yeşerdi bağ ve bostan,
Yazar okur bir destan,
Bülbüller niyaz ile.

Bir leş, varsa nerede,
Akbabalar orada,
Papağanı kafeste,
Beslerler şeker ile.

El kuşu elden ele,
Gül kuşu gülden güle,
Baykuş ister virane,
Şahinler pervaz ile.

Eğri eğriye uyar,
Doğru doğruya uyar,
Yunus çağrıya uyar,
Bozguncu gammaz ile.

Kelimeler

Pervaz:
Uçuş