ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Kulak

Her uzuv bizlere ihsan-ı Hak’tır
Mühim olanlardan biri kulaktır

Eğer kulak yoksa durmadan çağır
Duymayan kimseye denmez mi sağır?

Göz, kudret-i Hakkı, eder temaşa
Kulak ile bunlar edilir ifşa

Kulak verebilmek için hak sese
Elbet lazım olur, kulak herkese

Kulak açık ise, sesi işitir
Kulağı korumak yiğit işidir

Kapatırız dili, dişle dudakla
Gözler de kapanır iki kapakla

Fakat kulağını neyle kaparsın?
Kötü sözler dinler, gıybet yaparsın

İlkönce kulağın sesleri duyar
Sonra gözün görür o sese uyar

Neticede bunlar kalbe eder kâr
Onu döndürürler, kalır hep naçar

Gönül mülâyimdir, itiraz etmez
Nereye göndersen hiç hayır demez

Dikkat et aklını kaçıran olur
Bu gönül kuşunu uçuran olur

Uçup gider ise bu gönül kuşu
Artık durmaz akar gözlerin yaşı

Dikkat et her sözü koyma kulağa
El üstünde iken düşme ayağa