ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Müslümanlar kardeştir

Yurdumuz aynı, ilimiz başka
Duamız aynı, dilimiz başka

Kıblemiz aynı, yolumuz başka
Aşkımız aynı, halimiz başka

Kalbimiz aynı, başımız başka
İşimiz aynı, aşımız başka

Binamız aynı, taşımız başka
Gözümüz aynı, yaşımız başka

Gülümüz aynı, kokumuz başka
Yaramız aynı, yakımız başka

Kardeşlik aynı, kanımız başka
Anımız ayrı, şanımız başka

Özümüz aynı, sözümüz başka
Gezimiz aynı, izimiz başka

Derdimiz aynı, sancımız başka
Yolcumuz aynı, hancımız başka

Çilemiz aynı, ağrımız başka
Sesimiz aynı, çağrımız başka

Dinimiz aynı, ırkımız başka
Gücümüz aynı, farkımız başka

Boyamız aynı, rengimiz başka
Yönümüz aynı, cengimiz başka

Ruhumuz aynı, etimiz başka
Sürümüz aynı itimiz başka.