ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Nöbet bize gelmiş yatar

Sabah mezarlığa vardım baktım herkes ölmüş yatar
Her biri çaresiz olup ömrünü yitirmiş yatar.

Kimi yiğit, kimi koca kimi vezir kimi hoca
Gündüzleri olmuş gece karanlığa girmiş yatar

Vardım onların katına baktım ecel heybetine
Ne yiğitler muradına daha ermemiş yatar.

Nicelerin bağrın deler, kurtlar üstünde gezeler,
Gepegencecik tazeler, gül gibice solmuş yatar.

Yarı kalmış tüm işleri, dökülmüş inci dişleri,
Dağılmış sırma saçları hep yerlere düşmüş yatar.

Çürüyüp durur tenleri, Hakka ulaşmış canları,
Görmez misin sen bunları nöbet bize gelmiş yatar.