ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Olur demişler

Tezgâhta torna,
Çeşmede kurna,
İftarda hurma,
Olur demişler.

Toplumda alık,
Denizde balık,
Dağda zorbalık,
Olur demişler.

Sürekli akış,
Sitemli bakış,
Ciğeri yakış,
Olur demişler.

Ormanda ayı,
Köprüde dayı,
Hesapta sayı,
Olur demişler

Camide hasır,
Ayakta nasır,
Güzelde kusur,
Olur demişler.

İpe un seren,
Düğünde veren,
Memuru gören,
Olur demişler.

Midelerde gaz,
Sevilende naz,
Yolunacak kaz,
Olur demişler.

Bahçede lale,
Futbolda kale,
Dağda şelale,
Olur demişler.

Döversen arsız,
Vermezsen hırsız,
Belki hayırsız,
Olur demişler.

Ekşimiş boza,
Pamukta koza,
Görünmez kaza,
Olur demişler.

Soluk benizde,
Yanma genizde,
Dalga denizde,
Olur demişler.

Taşlıkta kaya,
İslâm’da hayâ,
Kadında boya,
Olur demişler

Gurbette hasret,
Şaşınca hayret,
İşlerde gayret,
Olur demişler.

Ustada sanat,
Uçakta kanat,
Keçide inat,
Olur demişler.

Garip gözde yaş,
Pirinçlerde taş,
Kötü arkadaş,
Olur demişler.

Atta asalet,
Şirkte rezalet,
Hakta fazilet,
Olur demişler.

Yakada rozet,
İslam’da izzet,
Hizmette lezzet,
Olur demişler.

Soğukta ayaz,
Tilkiler kurnaz
Tek çocuk haylaz,
Olur demişler.

Apartman katlı,
Kuşlar kanatlı,
Torunlar tatlı,
Olur demişler.

Siyasette laf,
Çok sözde gaf,
Merhamette af,
Olur demişler

Kinde dargınlık,
İşte durgunluk,
Bazen yorgunluk,
Olur demişler.

Sabah mahmurluk,
Gözlerde morluk,
Gurbette zorluk,
Olur demişler.