ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Olur mu?

Cismimi bölseler bu yolda bine
Sana şükrederim binlerce yine
Varsın aşkın ile kül olsun sine
Çileler gülmeme engel olur mu?

Zaman bir değirmen bense danesi
Değirmen çarkında devir dönesi
Aciz mahlukatın kibri enesi
Hiç seni bilmeme engel olur mu?

İman ümitlerin en büyük bahtı
Sana tutulanlar neyler ki tahtı
Hasretlik bağrımı kavurup yaktı
Sarp dağlar gelmeme engel olur mu?

Yolun gayet yüce, öyle güzel ki
Aşkın gönlümde öyle bir sel ki
Bilmeyen cahiller hayal der belki
İnsanlar sevmeme engel olur mu?

Ağlamak gerekir durup gülmeden
Yaşamak mümkün mü seni bilmeden
Kavuşulmaz sana elbet ölmeden
Tabipler ölmeme engel olur mu?