ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Ömür yolu

Öyle bir yoldur ki olmaz suali
Bu yola düşenin kalmaz mecali
Havalara uçar buhar misali
Bu hayatın yolu sır ile dolu

Durağı mezardır, yeri kabristan
Ya ateş doludur yahut gülistan
Şairler bu yolda yazar bir destan
Bu hayatın yolu sır ile dolu

Bu yolun başında Muhammed nebi
Cemali nurdandır bir güneş gibi
Her yolcu bu yolda alır nasibi
Bu hayatın yolu sır ile dolu

Omuzlar üstünde taşırlar seni
Gül doludur bu yol, yakar dikeni
Ne geleni belli ne de gideni
Bu hayatın yolu sır ile dolu

Bu yolun menzili git der Rahmana
İnsanı daldırır bahr-i ummana
Kim dur diyebilir akan zamana
Bu hayatın yolu sır ile dolu