ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Önsöz

Beykoz'da öğretmen Muhammed bin Receb efendinin 1649 da yazdığı (Nevha-tül-uşşak = Aşıkların feryadı, iniltisi) kitabından alınan şiiri sadeleştirerek yayınlıyoruz. Gerçek bir aşk hadisesidir.

Şiir uzun olduğu için bölümlere ayırdık, devamı bir sonraki maddededir.