ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Orda

Dünyada yok mekânım,
Yerim durağım orda.
Sultanım tahtım tacım,
Hulle Burağım orda.

Eyyub’um sabrı buldum,
Circis’im bin kez öldüm,
Buraya evsiz geldim,
Köşküm, sarayım orda.

Bülbülüm, öte geldim,
Dost eli tuta geldim,
Çayırı sata geldim,
Yaylam, otlağım orda.

Gizli söz, açık denmez,
Haram, bal olsa yenmez,
Hep yanar durur, sönmez,
Benim ışığım orda.

Mansur’um dâra geldim,
Temmuzda kar’a geldim,
Tüccarım kâra geldim,
Fakat mallarım orda.

Yunus’a gelir himmet,
Her zaman Hakk’ı zikret,
İnan, doyulmaz lezzet,
Aldı damağım orda.

Kelimeler:

Hulle:
Cennet elbisesi
Burak: Cennete götüren binek
Dâr: Darağacı, idam edilen yer
Himmet: Şeyhin manevi yardımı