ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Öyle bir hayat sür ki

Dünyaya geldiğin zamanı düşün
Sen ağlardın, fakat gülerdi âlem
Öyle bir hayat sür ki, senin gidişin
Sana sevinç olsun âleme matem.