ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Salih âlimlere sor

Sakın aklına uyma
Salih âlimlere sor.
Sapık yollara kayma
Salih âlimlere sor.

Buyruldu: (Men amile
bi re'yihi nedime)
Görüşüm doğru deme
Salih âlimlere sor.

Sorarsan kurtulursun
Gerçek yolu bulursun
Elbet mutlu olursun
Salih âlimlere sor.

Bilenleri görme hor
Kur'anda şöyle diyor:
(Bilmezsen âlime sor)
Salih âlimlere sor.

Akıllı hakka koşar
Sorup dağları aşar
Sormayan elbet şaşar
Salih âlimlere sor.

Sormak büyük nimettir
Zahmetsiz ganimettir
İlim safi hikmettir
Salih âlimlere sor.

Öğren nefsin fendini
Bir şey sanma kendini
Dinimiz nakil dini
Salih âlimlere sor.

Sorulacak yeri seç
Sapıkları hemen geç
Derdine bulur ilaç
Salih âlimlere sor.

Salihler yoksa eğer
Kitaplara ver değer
Allah, salihi sever
Salih âlimlere sor.

Salih, ehli sünnettir
Bid’atlere bir settir
Müslümana nimettir
Salih âlimlere sor.