ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Sen de kurtulmazsın ecel elinden

Dünya işlerine hiç meyil verme
Sen de kurtulmazsın ecel elinden
Ben filancayım diye göğsünü germe
Sen de kurtulmazsın ecel elinden

İskender de geldi âlemi gezdi
Zaloğlu Rüstem'in tahtını bozdu
Yunus balığıyla deryada yüzdü
O da kurtulmadı ecel elinden

Yunus olsa da çok serveti saman
Tahtını bırakıp gitti Süleyman
Lokman da olmadı derdine derman
O da kurtulmadı ecel elinden