ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Sever demişler

Sultan sarayı,
Sinek yarayı,
Cimri parayı,
Sever demişler.

Şımarık nazı,
Çalgılar sazı,
Araçlar hızı,
Sever demişler.

Hırsız çalmayı,
Pinti almayı,
Şişman dolmayı,
Sever demişler.

Balık yüzmeyi.
Turist gezmeyi,
Paşa çizmeyi,
Sever demişler.

Zakirler zikri,
Şakirler şükrü,
Ulema fikri,
Sever demişler.

Zahit yamayı,
Bebek mamayı,
İt ulumayı,
Sever demişler.

Çocuk oyunu,
Çoban koyunu,
Soylu soyunu,
Sever demişler.

Nine yazmayı,
Sarhoş sızmayı,
Şeytan kızmayı,
Sever demişler.

Sporcu maçı,
Dazlaklar saçı,
Abduhcu haç’ı,
Sever demişler.

Pilot uçmayı,
Hırsız kaçmayı,
Deli saçmayı
Sever demişler.

Sarhoş içmeyi,
Çiftçi biçmeyi,
Yörük göçmeyi,
Sever demişler.

Arılar balı,
Ağaçlar dalı,
Cimriler malı,
Sever demişler.

Mümin namazı,
Âlim ikazı,
Abid niyazı,
Sever demişler.

Ârifler derdi,
Mevla cömerdi,
İblis namerdi,
Sever demişler.

Bayan ziyneti,
Düşman gafleti,
Talip sohbeti,
Sever demişler.

Maden yaldızı,
Sema yıldızı,
Kimi baldızı,
Sever demişler.

Toplum devleti,
Devlet kuvveti,
Millet serveti,
Sever demişler.

Mümin izzeti,
Çiçek demeti,
Damak lezzeti,
Sever demişler.

Düşmanlık kini,
Tarla ekini,
Çinli Pekini,
Sever demişler.

Fâsık gıybeti,
Kral heybeti,
Dost muhabbeti,
Sever demişler.

Yemekler tuzu,
Maymunlar muzu,
Domuz domuzu
Sever demişler.