ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Sever demişler

İnsanoğlu sıhhati,
Dost olan nasihati,
Dilimiz fesahati,
Sever elbet demişler.

Çiftçi döver harmanı,
Hasta bekler dermanı,
Her memleket ormanı,
Sever elbet demişler.

Sıcak bekler temmuzu,
Geyik vurur boynuzu,
Hıristiyan domuzu,
Sever elbet demişler.

Kimi ister sarayı,
Kimi bozar arayı,
Cimri olan parayı,
Sever elbet demişler.

Sevilen eder nazı,
Ozanlar çalar sazı,
Soğukta kalan yazı,
Sever elbet demişler.

Hırsız olan çalmayı,
Pinti kimse almayı,
Şişman olan dolmayı,
Sever elbet demişler.

Aşan çıkar çizmeyi,
Balık suda yüzmeyi,
Turist ülke gezmeyi,
Sever elbet demişler.

Zakir unutmaz zikri,
Şakirler yapar şükrü,
Tefekkür ehli fikri,
Sever elbet demişler.

Büyükler sayılmayı,
Baygınlar ayılmayı,
Mümin namaz kılmayı,
Sever elbet demişler.

Yollar bulur Roma’yı,
Mümin bekler Cumayı,
Bebeğimiz mamayı,
Sever elbet demişler.

Çocuğumuz oyunu,
Çobanımız koyunu,
Soylu olan soyunu,
Sever elbet demişler.

Şeytan ara bozmayı,
Sarhoş içip sızmayı,
Nefis hemen kızmayı,
Sever elbet demişler.

Sporcu bekler maçı,
Dazlak arzular saçı,
Abduhcu kızıl haç’ı,
Sever elbet demişler.

Deli söyler saçmayı,
Hırsız alıp kaçmayı,
Pilot gökte uçmayı,
Sever elbet demişler.

Yarış atı geçmeyi,
Sarhoş akşam içmeyi,
Çiftçi güzün biçmeyi,
Sever elbet demişler.

Arılar yapar balı,
Ağaç üretir dalı,
Cimri olanlar malı,
Sever elbet demişler.

Mümin kılar namazı,
Âlim yapar ikazı,
Âbid Hakk’a niyazı,
Sever elbet demişler.

Kimse sevmez namerdi,
Vefa unutmaz merdi,
Milletimiz cömerdi,
Sever elbet demişler.

Bayan takar ziyneti,
Düşman bekler gafleti,
Talip olan sohbeti,
Sever elbet demişler.

Yemek biberi tuzu,
Maymunlar yerli muzu,
Domuz olan domuzu,
Sever elbet demişler.

Gözetmeli devleti,
Devlet eder hizmeti,
Millet böyle nimeti,
Sever elbet demişler.

Müminin var izzeti,
Damak anlar lezzeti,
Uzun sözler özeti,
Sever elbet demişler.

Hainler kusar kini,
Kimler kazır kökünü?
Tarla dolgun ekini,
Sever elbet demişler.

Hoca, bırak hayreti!
Fâsık yapar gıybeti,
Çalışanlar gayreti
Sever elbet demişler.