ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Şeyhim

Şeyhim benim sultan imiş,
Haktan bize ihsan imiş,
Can derdine derman imiş,

Gel gör beni aşk n'eyledi
Sonunda derviş eyledi.

Salih baba