ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Şöhretli oldu

Her taraf bozuldu, eşkıya doldu,
İyiler azaldı, rahmetli oldu.

Kız sanatçı oldu, dehşetli oldu,
Açılıp saçıldı, şöhretli oldu.

İçki, fuhuş, kumar aldı yürüdü,
Haram olan işler rağbetli oldu.

Hainler donandı, imanı çaldı,
Şeytanlar çoğaldı, kuvvetli oldu.

Herkes barut gibi, dokunan yanar,
Zamane insanı hiddetli oldu.

Basit memur idi, rüşvetler aldı,
Derinlere daldı, servetli oldu.

Gösterişte tekti, nutuklar çekti,
Başımıza geçti, devletli oldu.

Nice dinsiz zorba, çıktı meydana,
İmanlıdan daha heybetli oldu.

Yer altına nice, örgüt kuruldu.
Masumlar vuruldu, lanetli oldu.

Her yer mezhepsizle, sapıkla doldu,
Milletin başına kasvetli oldu.

Eskiden sarıklı cüppeli idi,
Şimdi kravatlı, kasketli oldu.

Yunus pişmanlığın lezzetli oldu,
Müjde sana tevben izzetli oldu.