ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Şol Cennetin ırmakları

Şol Cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyu deyu

Aydan aydındır yüzleri
Şekerden tatlı sözleri
Cennette huri kızları
Gezer Allah deyu deyu

Yunus Emre var yârına
Koma bugünü yarına
Yarın Hakk'ın divanına
Çıkam Allah deyu deyu