ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Soysuz

İbretle düşün bunları kardaş,
Soysuzlar millete nasıl attı taş,
Kiminle yapıldı böyle bir savaş?
Tarihe kara gün yazdırdı soysuz.

Plânlayanı kim böyle savaşın?
Hallerine bir bak bacı kardaşın,
Boynu bükük kaldı nice dindaşın,
Tarihe kara gün yazdırdı soysuz.

Önce halkı, sağ sol diye böldüler,
Çoluk çocuk nice masum öldüler,
Düşmanlar bu hale bakıp güldüler,
Tarihe kara gün yazdırdı soysuz.

Hizmet için bizi doğurdu ana,
Ecdat şan vermişti bütün cihana,
Güzel yurdum nasıl bulandı kana,
Tarihe kara gün yazdırdı soysuz.

Dedelerin bir mücahid değil mi?
Kimi gazi, kimi şehid değil mi?
Şanlı tarih buna şahit değil mi?
Tarihe kara gün yazdırdı soysuz.

Evleri ateşe nasıl verdiler,
Yananları ölenleri gördüler,
Kimi sağı, kimi solu yerdiler,
Tarihe kara gün yazdırdı soysuz.

Sızladı yüreğim kalmadı halim,
Güzel vatanıma kastetti zalim,
Cahili sevindi üzüldü âlim,
Tarihe kara gün yazdırdı soysuz.

İlim amel ihlâs verir kemalât,
İslâm’dadır bütün sırr-i hakikat,
Mahmut Hatunoğlu ederken feryat,
Tarihe kara gün yazdırdı soysuz.