ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Şükür gerekir şükür

Saat gibiyse böbrek
Rabbimize hamd gerek
Bozuk değilse yürek
Şükür gerekir şükür

Dilini döndürene
Ağrını dindirene
Nimeti gönderene
Şükür gerekir şükür

Gülümseyen yüzüne
Ağrımayan dizine
Gören iki gözüne
Şükür gerekir şükür

Tuttuğun iki ele
Doğru konuşan dile
Kötü haline bile
Şükür gerekir şükür

İşittiğin kulağa
Yürüdüğün ayağa
Tepeden tâ tırnağa
Şükür gerekir şükür

Çatık değilse kaşın
Çatlak değilse başın
Helalden ise aşın
Şükür gerekir şükür

Yaptığın hayrat için
Sağlıklı hayat için
Hayırlı evlat için
Şükür gerekir şükür

Hakka eğikse boyun
Akıyor ise suyun
Kötü değilse huyun
Şükür gerekir şükür

Seherde akan yaşa
İhlaslı arkadaşa
Hizmetle geçen yaşa
Şükür gerekir şükür

Ağrımayan dişine
Tefekkür edişine
İyiye gidişine
Şükür gerekir şükür

Uzak isen zalime
Yakın isen âlime
Aşık isen ilime
Şükür gerekir şükür

Bak gör her şey aşikâr
Mantığın var aklın var
Hayvandan çok farkın var
Şükür gerekir şükür

Nefes alınan hava
Dolu her yer dağ ova
Veriliyor bedâva
Şükür gerekir şükür

Evde yanan ateşe
Doğup batan güneşe
Gel git hayırlı işe
Şükür gerekir şükür

Tavandan in tabana
Kaçıp gitme yabana
Annen ile babana
Şükür gerekir şükür

Nimet muhtaç külfete
Katlan biraz zahmete
Haktan gelen rahmete
Şükür gerekir şükür

Mahsulleri biçerken
Engelleri geçerken
Bir şey yiyip içerken
Şükür gerekir şükür

Her şeye kanaat et
Kısmetse gelir elbet
Şükürle artar nimet
Şükür gerekir şükür

Allah’ını bilene
Zamanında gelene
Yiyip içip gülene
Şükür gerekir şükür

Sakın olma sitemkâr
Dert üstüne dert yağar
Beterin beteri var
Şükür gerekir şükür

Boş durmak iyi değil
Fırsatı ganimet bil
Şükrü câna minnet bil
Şükür gerekir şükür

İman lazım insana
Yaradanı ansana
Haktan gelen ihsana
Şükür gerekir şükür

Hocana eyle hürmet
Nasip olur çok himmet
Devamlı olur nimet
Şükür gerekir şükür

Rabbimizi bilene
Mescidine gelene
Yiyip içip gülene
Şükür gerekir şükür

Dertlerin pek çoksa da
Devaları yoksa da
Gözünden yaş aksa da
Şükür gerekir şükür

Sarıl ehl-i sünnete
Yolun gider Cennete
Böyle bir saadete
Şükür gerekir şükür

İlmin azmin çok ise
Borcun derdin yok ise
Gözün gönlün tok ise
Şükür gerekir şükür

Rabbimizi anana,
Aşkı ile yanana
Zemzem içip kanana
Şükür gerekir şükür

Stokların erise
Kervana it ürüse
Üstüne de yürüse
Şükür gerekir şükür

Dostluklar hep bitse de
İşlerin ters gitse de
Malın mülkün yitse de
Şükür gerekir şükür

Doğru yolu bulana
Ehl-i sünnet olana
Bakıp ibret alana
Şükür gerekir şükür

Dostun seni satsa da
Tutup yardan atsa da
Gemilerin batsa da
Şükür gerekir şükür

Düşer isen zevâle
Yükselirsen kemâle
İyi kötü her hâle
Şükür gerekir şükür.