ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye

Âlimlerin hitabı
Doğru ilmihal oku
İman-amel kitabı
Doğru ilmihal oku

Şüpheden kalmaz eser
Şek ve şüpheyi keser
Bulunmaz böyle eser
Doğru ilmihal oku

Kıymeti gayet ender
Oku bir dosta gönder
Her işte lazım önder
Doğru ilmihal oku

Sağlam duvara dayan
Düşer ayağı kayan
Yeter gafletten uyan
Doğru ilmihal oku

Düşüncen ilim ola
Kalbin ihlasla dola
Rehbersiz çıkma yola
Doğru ilmihal oku

İbret al haklı sözden
Kaldır perdeyi gözden
Tavsiye etmek bizden
Doğru ilmihal oku

Gemimiz su almadan
Sayılı gün dolmadan
Bir gün pişman olmadan
Doğru ilmihal oku

Şeytana verme fırsat
Adımını düzgün at
Bizden size nasihat
Doğru ilmihal oku

İnsan iyiyi arar
Kötüden gelir zarar
Çözülür nice esrar
Doğru ilmihal oku

Terk eyleme ihlası
Cahillik yüz karası
İşte sözün kısası
Doğru ilmihal oku.