ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Tedbirini al kardeş

Yüksek olsa da dağlar,
Yol üzerinden aşar,
Gençlik kabından taşar,
Tedbirini al kardeş!

Gayretsiz emek olmaz,
Emeksiz yemek olmaz,
Yerim ben demek olmaz,
Tedbirini al kardeş!

Gençliğinde taş taşı,
Kocayınca ye aşı,
Sakın ağrıtma başı
Tedbirini al kardeş!

Tatlı olsan yutarlar,
Acı olsan atarlar,
Üç kuruşa satarlar,
Tedbirini al kardeş!

Ne bu, didiş ha didiş,
Normal olmalı gidiş,
Ne kebap yansın, ne şiş,
Tedbirini al kardeş!

Kötünün zararı var,
Tedbirin yararı var
Beterin beteri var,
Tedbirini al kardeş!

Aç halini bilmez, tok.
Çünkü onda açlık yok,
Görünmez kaza pek çok,
Tedbirini al kardeş!

Faziletli insan ol,
Kötülere verme yol,
Şükredene nimet bol,
Tedbirini al kardeş!

İnişin yokuşu var,
Depremin yıkışı var,
Her yazın bir kışı var,
Tedbirini al kardeş!

Danışan dağı aşmış
Amacına ulaşmış,
Sormayan düzde şaşmış,
Tedbirini al kardeş!

Kadın var ki, ev yapar,
Kadın var ki, ev yıkar,
Kiminin dışı yakar,
Tedbirini al kardeş!

Mızrak çuvala sığmaz,
Kendi düşen ağlamaz,
Ateşle oyun olmaz,
Tedbirini al kardeş!

Hakkı söyle dilinle,
Ne verirsen elinle,
O da gider seninle,
Tedbirini al kardeş!

Her şey birikir azdan,
Hazırlan kışa yazdan,
Korunalım ayazdan,
Tedbirini al kardeş!

Adamsan bir söz yeter,
Yangına bir köz yeter,
Bir gün çareler biter,
Tedbirini al kardeş!

Yiyip içip azmadan,
Hiç kimseye kızmadan,
İhlâsını bozmadan
Tedbirini al kardeş!

Batıllara kanmadan,
Cehennemde yanmadan,
Yorulup usanmadan
Tedbirini al kardeş!

Olma sakın sitemkâr
Kalbden et hakkı ikrar!
Demesinler günahkâr!
Tedbirini al kardeş!

Hain nefsinle savaş
Akıtıp gözünden yaş,
Olsa da yavaş yavaş
Tedbirini al kardeş!

Günahı gizleyerek,
Nimeti özleyerek,
Sohbeti izleyerek,
Tedbirini al kardeş!

Malla mülkle övünme!
Mahşer günü dövünme!
Hiç kimseye güvenme!
Tedbirini al kardeş!

Olma deli divane!
Bulma özür bahane!
Bekliyorsun daha ne?
Tedbirini al kardeş!

Seher vaktinde inle!
Büyük sözünü dinle!
Elinle ve dilinle,
Tedbirini al kardeş!

Kalkar kalkmaz sabahtan,
Durma iste Allah’tan,
Hep kaçarak günahtan!
Tedbirini al kardeş!

Kötü günler görmeden,
Cehenneme girmeden,
Durup mola vermeden,
Tedbirini al kardeş!

Günahlara dalmadan,
Saçlarını yolmadan,
Bir gün pişman olmadan!
Tedbirini al kardeş!

Arayan Hakkı bulur,
Hakkı bulan kurtulur,
Ne kadar güzel olur,
Tedbirini al kardeş!

İhlâs nedir iyi bil!
Kalbden kiri, pası sil!
Henüz olmadan rezil,
Tedbirini al kardeş!

Hiçbir gönül yıkmadan,
Kendimizi yakmadan,
Yarına bırakmadan,
Tedbirini al kardeş!

Allah’tan kesme ümit!
Hak olan sözü işit!
Beklemeden hemen git!
Tedbirini al kardeş!

Kalbimiz olmalı pak,
Yüzümüz olmalı ak,
Gece gündüz muhakkak,
Tedbirini al kardeş!

Usanıp yorulmadan,
Kimseye darılmadan,
Kefene sarılmadan,
Tedbirini al kardeş!

Kulağın işitirken,
İki gözün görürken,
Konuşurken, yürürken
Tedbirini al kardeş!

Gafletlere dalmadan,
Beddualar almadan,
Kara güne kalmadan,
Tedbirini al kardeş!

Zalimler vermez aman,
Hâlin olmadan yaman,
Her yerde ve her zaman,
Tedbirini al kardeş!

Öyle dik tutma başı!
Akıt gözünden yaşı!
Günaha yaptır aşı!
Tedbirini al kardeş!

Çatma öyle kaşını,
Eğdir hemen başını,
Dökerek gözyaşını,
Tedbirini al kardeş!

Üç değil, tektir ilah,
Yemeden seni günah,
Bir gün demeden eyvah
Tedbirini al kardeş!

Olursan Ehl-i sünnet,
Seni bekliyor Cennet,
Ve geçirmeden cinnet,
Tedbirini al kardeş!

Fırsat elden gitmeden,
Kimseyi incitmeden,
Henüz ömür bitmeden,
Tedbirini al kardeş!

Günahların neyse bil!
İstiğfar ederek sil!
Kötü konuşmadan dil,
Tedbirini al kardeş!

Yolun olmasın ayrı,
Fitnenin olmaz hayrı,
Oyalanma hiç gayrı,
Tedbirini al kardeş!

Fâsıkları geçerek,
Sâlihleri seçerek,
Mahsulünü biçerek,
Tedbirini al kardeş!

Hiç kimseyi üzmeden,
Yalan dolan düzmeden,
Sağda solda gezmeden
Tedbirini al kardeş!

Kimseyi kızdırmadan,
Sicile yazdırmadan,
İşleri bozdurmadan,
Tedbirini al kardeş!

Hak olan sözleri duy!
Salih âlimlere uy!
Kendine edinip huy
Tedbirini al kardeş!

Henüz daha ölmeden,
Şeytan bize gülmeden,
Ecel çıkıp gelmeden,
Tedbirini al kardeş!

Giderken adalete,
Dur derken rezalete,
Koşarken fazilete,
Tedbirini al kardeş!

Dinlenirken sözlerin,
Kapanmadan gözlerin,
Bilinmeden izlerin,
Tedbirini al kardeş!

Sağa sola bakarken,
Ziynetini takarken,
Bir meşale yakarken,
Tedbirini al kardeş!

Her zaman her devirde,
Lüzum görülen yerde,
İnmeden göze perde,
Tedbirini al kardeş!

Kafa ve göz yarmadan,
Baca ateş sarmadan,
Bir fitne çıkarmadan,
Tedbirini al kardeş!